در حال بارگذاری ...

رکورد تولید پلوس به تعداد ۵۴۰۰ دستگاه

پنج شنبه 20 مرداد 1401

 باخبر شدیم رکورد تولید و ارسال پلوس به تعداد ۵۴۰۰ دستگاه در مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ شکسته شد. دستیابی به این مهم را به همکاران به ویژه پرسنل محترم واحد تولید و ارسال تبریک عرض می نماییم.