در حال بارگذاری ...

از مهمترین وظایف واحد تضمین کیفیت مستندسازی خط مشی ها، سیستم ها، برنامه ها، روشهای اجرایی و دستورالعمل های سازمان است. در همین راستا واحد تضمین کیفیت وظیفه اطلاع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به کارکنان ذیربط بر اجرایی کردن این سیستم را نیز بر عهده دارد. بدیهی است کلیه این فعالیت ها در جهت تامین کیفیت و ارتقا آن در بحث ارائه آزمون های کنترلی می باشد.

واحد تضمین کیفیت شرکت شتاب کار برای رسیدن به اهداف تعیین شده، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و بازبینی کنترل را به صورت دقیق اجرا می نماید.

این واحد در خصوص مواردی چون آشنایی با استاندارد سیستم مدیرت کیفیت صنعت خودرو در حوزه رضایت مشتری (IATF 16949 : 2016) و همچنین سایر دوره های مرتبط و تخصصی و اجرای بازرسی های داخلی، از صحت انجام آزمون ها و برقراری خط مشی کیفیت دستور العمل های استانداردسازی در موارد زیر تدوین و به اجرا درآمده است.

به کارگیری مدیریت کیفی جامع یا (Total Quality Management) TQM سبب می شود جریان امور به طور منظم و مداوم مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و در پی آن خطاهای موجود شناسایی شده و از بروز خطاهائی که احتمالاً در آینده بوجود می آید جلوگیری گردد.

اهم وظایف واحد تضمین کیفیت

  • برآوردن خواسته های مشتریان و کسب رضایت مشتریان
  • انجام ممیزی های داخلی، جمع بندی نتایج ممیزی ها و داده های مربوطه و مستندسازی آنها
  • تهیه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات كیفی برای كلیه مشخصات فنی
  • انجام اقدامات اصلاحی و پیشیگرانه در مورد وجود عدم تطابق، پیگیری تا رفع مغایرت ها و انجام
  • اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرتهای احتمالی مشابه در آینده
  • ارزیابی تامین کنندگان

دستاوردهای تضمین کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان های
تولیدی صنعت خودرو و قطعات یدکی مرتبط

شبکه جهانی کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت

دریافت بی سابقه ISO/TS از شرکت IMQ بدون مغایرت MAJOR & MINOR در بهمن ماه سال 1395

دریافت نتیجه ممیزی فرآیند بالای 90 درصد از شرکتهای بازرسی در دو پروژه ساپکو و سازه گستر

کسب نتیجه 98.9 درصد از آدیت فرایند خط پلوس خانواده پژو 405 از ساپکو و شرکت بازرسی