در حال بارگذاری ...

خدمات طراحی گیج و فیکسچر کنترلی

 

(((طراحی فرمان های کنترل برو نرو ابعاد داخلی (توپی ساده)

طراحی فرمان برو نرو ابعاد خارجی (رینگی و دهان اژدری) )))

طراحی فرمان برو توپی و رینگی رزوه

طراحی فرمان نرو توپی و رینگی رزوه

طراحی فرمان کنترل قطر سر رزوه داخلی (توپی)

طراحی فرمان کنترل قطر سر رزوه خارجی(رینگی و دهان اژدری)

طراحی گیج کنترلی عمق سوراخ (حدی)

طراحی گیج کنترلی عمق سوراخ(پین کنترل و بوش مستر)

طراحی گیج کنترل ارتفاع (توسط ساعت اندازه گیر)

طراحی گیج کنترل ارتفاع (توسط پین کنترل و بوش مستر)

 طراحی گیج کنترلی زاویه مخروط خارجی و داخلی (حدی و ساعتی)

طراحی گیج های کنترلی تلرانس های هندسی فرم(راستی،تختی،گردی و استوانه ای)

طراحی گیج های کنترلی تلرانس هندسی راستا(تعامد،توازی و زاویه)

طراحی گیج کنترلی تلرانس هندسی موقعیت(موقعیت،هم محوری و تقارن)

طراحی گیج های کنترلی لنگی(لنگی ساده و مرکب)

طراحی گیج های کنترلی پروفایل(پروفیل خط و صفحه)

 

 

 

آزمایشگاه شتابکار با 10 سال سابقه در زمینه طراحی گیج و فیکسچر های کنترلی قادر به طراحی انواع گیج و فیکسچر مبتنی بر تلرانس های هندسی (GD&T) می باشد.