در حال بارگذاری ...

آزمایشگاه تخصصی ساخت فرمان هیدورلیک در داخل کشور

آزمایشگاه تحقیقاتی شتابکار از سال 1378 در کنار خط تولید فرمان خودرو با در اختیار داشتن جدیدترین تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی و تست با بکار گیری آخرین روش های آزمون به منظور ارتقای دانش فنی فرمان خودرو فعالیت می نماید.آزمایشگاه ما با تیم تخصصی مترولوژیست ها ،متالورژها و تکنسین های فنی همراه است.این آزمایشگاه به منظور ارائه خدمات تکمیلی به بخش طراحی و آنالیز در راستای ارتقاء و پیشبرد فعالیت ها و پروژه های تحقیق و توسعه با ساختار مترولوژی،کالیبراسیون،متالوگرافی،خواص مکانیکی،تست های عملکردی و خودرویی فعالیت می نماید.این واحد در کنار وظیفه اصلی به ارتقاء کیفیت قطعات تولیدی شرکت نیز کمک نموده و همچنین تامین و گسترش امکانات تست،مطابق با استاندارد های بین المللی و کارخانه ای مشتریان را در دستور کار دارد.