در حال بارگذاری ...

خدمات تعیین میزان آلودگی روغن

 

تعیین میزان آلودگی روغن به روش وزنی

اندازه گیری ذرات موجود(آلودگی) در روغن به روش میکروسکپی

 

شماره تماس جهت هماهنگی خدمات (آلودگی روغن):8603-215-0993

این روزها آلودگی یک سیستم هیدرولیک یک نگرانی بسیار بزرگ است.تلرانس قطعات بسیار کم شده و سیستم ها با دقت بیشتری کار می کنند.و این به این معنی است که سیستم ها نسبت به انحرافات بسیار حساس شده اند.به عنوان مثال شیر هیدرولیک فرمان دارای اجزای چرخنده با تلرانس بسیار بسته می باشد و کوچکترین انحراف می تواند مانع از عملکرد صحیح شیر شود.آزمایشگاه شتاب کار با دارا بودن گواهینامه ISO/IEC 17025 در زمینه تعیین میزان ذرات آلودگی روغن و کارشناسان آموزش دیده بهترین خدمات را ارائه می دهد.