در حال بارگذاری ...

خدمات سختی سنجی

 

(سختی سنجی راکول)

(سختی سنجی برینل)

(سختی سنجی ویکرز)

(سختی سنجی میکرو ویکرز)

 

شماره تماس جهت هماهنگی خدمات (سختی سنجی):8603-215-0993

 

تست سختی یک آزمایش مکانیکی است برای تایید اینکه مواد فلزی با مشخصات مطابقت داشته باشند. یا می تواند به عنوان یک بررسی سریع برای موادی که مورد انتظار عمل نمی کنند استفاده شود.تعیین اینکه یک ماده برای یک کاربرد خاص مناسب است،جز کلیدی توسعه محصول است.آزمایشگاه شتاب کار با دارا بودن گواهینامه ISO/IEC17025 در زمینه سختی سنجی فلزات با دامنه کاربرد سختی سنجی راکول با محدوده کاربرد(70-20)HRCسختی سنجی برینل با دامنه کاربرد (400-145)HB و سختی ویکرز با دامنه کاربرد (740-302)HV و کارشناسان آموزش دیده قادر به انجام  مطابق با آخرین استاندارد های روز دنیا می باشد.