در حال بارگذاری ...

خدمات کالیبراسیون گشتاور سنج

 

کالیبراسیون گشتاور سنج (ترک مترها-ترک تسترها)

شماره تماس جهت هماهنگی خدمات (کالیبراسیون):8603-215-0993

 

پیچ و مهره هایی که به درستی سفت نشده باشند می توانند بر یک بخش یا یک قطعه کامل ماشین آلات تاثیر منفی بگذارند.کالیبره نگه داشتن ابزار های خود برای کنترل گشتاور به طور منظم به این معنی است که در طول طیف وسیعی از کاربردهای گشتاور به خروجی آنها مطمئن هستید.آزمایشگاه شتاب کار  دارای گواهینامه ISO/IEC17025 در زمینه کالیبراسیون گشتاور سنج(ترکمترها)در گستره (Up to 180N/m) همچنین ترک تستر ها در گستره(Up to 200N/m) می باشد.قابلیت های سیستم کالیبراسیون ما به نفع صنایعی است که باید اطمینان حاصل کنند که پیچ ومهره ها به طور قابل اعتماد و پیوسته سفت شده اند.