در حال بارگذاری ...

آزمایشگاه مترولوژی

مترولوژی:بازرسی ابعادی،سریع ،قابل اعتماد و کالیبراسیون ابزار اندازه گیری را ارائه ی دهد.خدمات کالیبراسیون ما توسط کارشناسان برجسته اندازه شناسی طراحی شده تا بتوانیم تمامی الزامات سیستم مدیریت کیفیت را بر آورده سازیم.آزمایشگاه شتاب کار دارای بودن گواهینامه ISO/IEC17025 در زمینه اندازه گیری توسط دستگاه CMM،VMM،Form Tester،Micro Hite،Roughness Testerمی باشد.تمامی تجهیزات مورد استفاده بخش مترولوژی ما از سازندگان معتبر شامل Mitutoyo،Hommel،Tesa،Poli،Arco،Mahr تهیه شده اند.

 

 

 

خدمات آزمایشگاه مترولوژی شتاب کار

اندازه گیری سه بعدی  با استفاده از دستگاه CMM

اندازه گیری تلرانس های هندسی با دستگاه فرم تستر Form Tester

اندازه گیری زبری سطوح توسط زبری سنج

 

 

شماره تماس جهت هماهنگی خدمات مترولوژی:09932158603


  

 خدمات اندازه گیریCMM

 

دستگاه اندازه گیری مختصات (CMM) دستگاهی است که برای اندازه گیری ویژگی هندسی فیزیکی یک جسم استفاده می شود.کارشناسان ما از جدیدترین روش های اندازه گیری سه بعدی استفاده می کنند.(CMM) علاوه بر دقت به سرعت اندازه گیری ما کمک می کند تا بتوانیم خدمات سریع تری ارائه دهیم.

 

 

خدمات قابل ارائه با دستگاه CMM:

-اندازه گیری سه بعدی و بررسی تلرانس ها هندسی 

-بررسی انطباق قطعه تولیدی با نقشه قطعه

-آنالیز تلرانس و تجزیه و تحلیل مهندسی به منظور انتخاب تلرانس مناسب فرایند و مجموعه ها

-کالیبراسیون گیج های کنترلی از طریق مقایسه با نقشه گیج