در حال بارگذاری ...

کارشناسان “Hufs” از شتابکار بازدید کردند

سه شنبه 21 تیر 1401

 کارشناسان “Hufs”از شتابکار بازدید کردند:
کارشناسان شرکت چینی “Hufs”از خط تولید شرکت قطعه سازی شتابکار بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت شتابکار، کارشناسان شرکت چینی “Hufs”به منظور انطباق پلوس های ارسالی و بررسی مغایرت های کیفی و بهبود دیگر زمینه های همکاری دو جانبه ، از شرکت شتابکار بازدید بعمل آوردند و با مدیران و کارشناسان این شرکت به تبادل نظر پرداختند .