در حال بارگذاری ...

بازدید شرکت ساپکو

دوشنبه 2 خرداد 1401

 

جلسه هم اندیشی و بازدید از توانایی های شرکت شتابکار به منظور عقد قرارداد خودکفایی پلوس توسط جناب آقای مهندس آه نکی عضو محترم هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت ساپکو و هیأت همراه .

ما قدرت را فرمان می دهیم